Stomie


Stomie je chirurgicky vytvořený vývod, který se vyvádí v případě poruchy činnosti dýchací, trávicí nebo močové soustavy. Stomie může být dočasná nebo trvalá. Dočasná stomie je vyvedena pouze na určitý čas, zejména z důvodu zahojení komplikovaných poopečačných stavů. Trvalá stomie je řešením bez možnosti návratu do původního stavu (např. úplné odstranění konečníku, odstranění močového měchýře).